Ökad lönsamhet & tillväxt!

Gauffin Affärsutveckling hjälper säljande organisationer att vidareutveckla sin personal, sina processer och sin försäljningsverksamhet.

Jag som driver detta heter Bo Gauffin och har lång erfarenhet av försäljning och ledarskap från mina år i stora multinationella företag, såsom Philips, Digital, Frontec, Scribona och Toshiba.

Arbetar idag som fristående managementkonsult som vägleder företag, stora som små, att hitta nya affärsmöjligheter och att skapa organisatoriska förutsättningar för att kunna ta hand om dessa.

Det startar ofta med en workshop (6-8 timmar) där jag tillsammamns med företagets ägare, VD och ledningsgrupp, analyserar företagets möjligheter till vidareutveckling och expansion.

Ett kreativt arbetsmöte där vi går igenom företagets nuläge och marknadsposition för att sedan fokusera på och analysera förutsättningar för tillväxt samt vilka framgångsfaktorer som råder för att skapa denna tillväxt. Något som ofta resulterar i att organisationen behöver träna på nya sätt att bearbeta sin marknad.

För att hjälpa till med denna förändringsprocess, använder jag en medodik som bygger på ett 5-stegs program.
Ett program för att på ett praktiskt sätt genomföra och implementera både ett ändrat beteende och ett nytt arbetssätt.

Läs mer om detta under Metodik.