Om Bo Gauffin

30 års erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet och huvudsakligen från stora multinationella bolag såsom Philips, Digital, Frontec, Scribona och Toshiba.

Har där arbetat framgångsrikt som
–    Distriktschef
–    Key Account Manager
–    Partneransvarig
–    Försäljningschef
–    Affärsområdeschef
–    Divisionschef
–    Landschef

I rollen som konsult, även som extern VD. Senast som VD i Vertical Wind AB

Startade egen konsultverksamhet 2007 och arbetar nu inom följande områden:

Affärsutveckling
Ofta längre uppdrag i större bolag, för att implementera nödvändiga förändringar i företagens säljstrukturer och säljprocesser.
Genomför detta via en Workshop med temat: ”Hur vidareutveckla ert företag”
– Ett kreativt arbetsmöte för att under en dag gå igenom ett företags nuläge och marknadsposistion för att sedan fokusera på att analysera förutsättningarna för tillväxt i form av nya affärsmöjligheter, samt att identifiera vilka framgångsfaktorer som råder för att kunna ta vara på dessa möjligheter på ett framgångsrikt sätt. Denna Workshop genomförs med företagets ägare/VD samt dess ledningsgrupp och är underlag för beslut om viktiga  fokusområden, att arbeta vidare med.

Ledarskapsprogram
Kompetensbaserat ledarskap” och ”Performance Management.
Skräddarsyr företagsanpassade program för ett ökat affärsmannaskap, genom att coacha ledningsgrupper och olika chefsnivåer.

– Styrelsearbete
Att som extern styrelseledamot hjälpa till att utveckla ett bolags affärsverksamhet, i ett längre perspektiv. Antingen som ordinarie ledamot eller som adjungerande till styrelsen.

Affärsutbildning
Kurser i ”Affärsmannaskap” Steg 1 och 2
Kurser i ”Diplomerad Key Account Manager
Företagsanpassad säljträning i form av en ”Sales Academy
Utbildning i ”Säljande retorik” i samarbete med Retorikforum

Talare/inspiratör
Teman:
– ”10 avgörande moment i försäljningsarbetet
– ”Hur behålla och utveckla viktiga nyckelkunder

 Medlem i Connect Uppsalas investerarnätverk och deras expertpanel för rådgivning åt tillväxtföretag 
Connect Sverige är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Jag deltar i deras kompetenspanel för följande två verksamheter:
– ”Språngbrädan” som vänder sig till tillväxtföretag som vill testa nya affärsmöjligheter mot en
kritiskt granskande panel av erfarna rådgivare, innan de träffar potentiella investerare.
– ”FöretagsAcceleratorn” som hjälper etablerade företag som vill hitta nya affärsmöjligheter.

Som affärskonsult har jag varit inne och hjälpt företag såsom:
Logica, Ericsson, Samhall, Vattenfall, Foria, Grant Thornton, Blekinge Business Incubator,
Strålfors, Alcon, Betania, St. Jude, Havator, Vertical Wind, Berge Schakt & Transport m fl.
__________________________________________________________________________________________________

Är utbildad Professional Management Consultant (PMC), via Executive Management Institute.

Är medlem i StyrelseAkademien och har genomgått följande styrelseutbildningar:
– Ny som styrelseordförande
– Styrelsens målstyrning
– Tillväxt genom förvärv
– Ägarstyrning och ägardirektiv i ägarledda företag
– Digitalisering av affären, en överlevnadsfråga!
– Facilitering i styrelserummet
– Styrelsens ansvar och arbete med varumärkesstrategin
– Grundläggande ekonomi för styrelseledamöter

Utbildning via Almi Företagspartner:
– Köpa och sälja företag

Utbildning via Ackordscentralen
– Styrelseansvar

Diplomutbildning via Connect Sverige
– Investerarutbildning

Mina ledord:
– Seriositet
– Nyfikenhet
– Resultat